O středisku

Naše skautské středisko má celkem 8 oddílů: samostatné jednotky, ve kterých se kluci a holky schází. Každý z oddílů má své družiny, což jsou skupiny o 6-8 dětech, které spolu tráví většinu času. Každý oddíl pokrývá jiné věkové kategorie, u nás tak můžete potkat všechny od 5letých kluků a holek po dospělé bratry a sestry. Naší klubovnu najdete na Proseku v ulici Na Vyhlídce 36. Jsme členy Junáka – českého skauta, největší a nejznámější výchovné organizace pro děti a mládež v Česku.

Naše oddíly

Liščata

Holky a kluci od 4 do 7 let
Schůzky: úterý 16:30–17.30

Lasičky

Holky od 7 do 11 let
Družiny: Berušky, Stonožky, Vážky
Schůzky: pondělí 17:00–19:00

Jestřábi

Kluci od 7 do 11 let
Družiny: Hadi, Svišti
Schůzky: čtvrtek 16:30–18:30

Sovy

Holky a kluci
Družiny:
Schůzky:

Vlaštovky

Holky od 11 do 16 let
Družiny: Vydry, Štěňata, Ještěrky
Schůzky: pondělí 17:00–18:00

Stowosm

Kluci od 11 do 16 let
Družiny: Draci, Dogy, Delfíni
Schůzky: čtvrtek

RBR

Holky a kluci od 16 let
Schůzky: úterý, čtvrtek a pátek

Šedivý banán

Dospěláci
Schůzky: jak to vyjde

V oddílech a družinách se společně pravidelně setkáváme na schůzkách, hrajeme hry, plánujeme a podnikáme výpravy, učíme se novým věcem, zažíváme dobrodružství, děláme dobré skutky a nebojíme se žádných výzev. Našimi průvodci jsou kvalifikovaní vedoucí. Ti nejzodpovědnější z nás navíc svým vedoucím pomáhají při přípravách schůzek a akcí – to jsou tzv. rádci. 

Hrajeme hry, při kterých si protáhneme svaly nebo vyzkoušíme pozornost, věnujeme se tvořivým aktivitám, zpěvu, tanci i divadlu. Jezdíme na jedno i vícedenní výpravy a poznáváme bližší i vzdálenější kraje, zkoušíme různé sporty a technické vychytávky, zapojujeme fantazii, poznáváme sami sebe a posilujeme svůj charakter, poznáváme historii a přírodu, pomáháme v okolí. 

Závěrem skautského roku jsou 14denní až 3týdenní tábory. Oddíly buď jezdí samostatně nebo se některé z nich spojí a vyrazí společně. Vše se snažíme dělat společně tak, aby si z toho každý účastník odnesl co nejvíce a to jak zábavy tak zkušeností. Proto se všichni účastníci podílejí jak na stavbě tábora, tak i na jeho chodu – třeba při hlídání tábora nebo vaření. Učíme se tu dovednostem, jako je štípání dříví, zdravověda a táboření a zároveň si užíváme společný čas při hraní her a ostatních kreativních činnostech.