O středisku

Naše skautské středisko má celkem 8 oddílů: samostatné jednotky, ve kterých se kluci a holky schází. Každý z oddílů má své družiny, což jsou skupiny o 6-8 dětech, které spolu tráví většinu času. Každý oddíl pokrývá jiné věkové kategorie, u nás tak můžete potkat všechny od 5letých kluků a holek po dospělé bratry a sestry. Naší klubovnu najdete na Proseku v ulici Na Vyhlídce 36. Jsme členy Junáka – českého skauta, největší a nejznámější výchovné organizace pro děti a mládež v Česku.

Naše oddíly

#105 / 106 / 107 / 108 / 109 / 110 / 111 / 112

Skautský program

V oddílech a družinách se společně pravidelně setkáváme na schůzkách, hrajeme hry, plánujeme a podnikáme výpravy, učíme se novým věcem, zažíváme dobrodružství, děláme dobré skutky a nebojíme se žádných výzev. Našimi průvodci jsou kvalifikovaní vedoucí. Ti nejzodpovědnější z nás navíc svým vedoucím pomáhají při přípravách schůzek a akcí – to jsou tzv. rádci. 

Hrajeme hry, při kterých si protáhneme svaly nebo vyzkoušíme pozornost, věnujeme se tvořivým aktivitám, zpěvu, tanci i divadlu. Jezdíme na jedno i vícedenní výpravy a poznáváme bližší i vzdálenější kraje, zkoušíme různé sporty a technické vychytávky, zapojujeme fantazii, poznáváme sami sebe a posilujeme svůj charakter, poznáváme historii a přírodu, pomáháme v okolí. 

Závěrem skautského roku jsou 14denní až 3týdenní tábory. Oddíly buď jezdí samostatně nebo se některé z nich spojí a vyrazí společně. Vše se snažíme dělat společně tak, aby si z toho každý účastník odnesl co nejvíce a to jak zábavy tak zkušeností. Proto se všichni účastníci podílejí jak na stavbě tábora, tak i na jeho chodu – třeba při hlídání tábora nebo vaření. Učíme se tu dovednostem, jako je štípání dříví, zdravověda a táboření a zároveň si užíváme společný čas při hraní her a ostatních kreativních činnostech.

Členský roční příspěvek

Pro rok 2024 je výše základního členského příspěvku stanovena na 1 800 Kč pro aktivní členy mladší 18 let a 900 Kč pro plnoleté členy a vedoucí.
K pravidelné celoroční činnosti (schůzky každý týden během školního roku) oddíly pořádají i víkendové výpravy (zpravidla 1 až 2 měsíčně), akce o podzimních prázdninách, zimní tábory o jarních prázdninách a samozřejmě letní tábory. Na všechny výše uvedené akce vybírají oddíly poplatek pro pokrytí nákladů v souvislosti s realizací konkrétní akce.

Financování

Díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo Prahy 9 můžeme pořádat akce, které jsou finančně dostupné všem našim členům. Díky dotačním programům a grantům výše uvedených institucí, o které pravidelně žádáme, můžeme zajistit materiál na tábory, prostředky na rekonstrukci našich základen nebo vzdělávání vedoucích, ale hlavně můžeme udržovat přijatelné ceny výprav a táborů pro naše členy.

Naše klubovna

Naše oddíly mají v klubovně a jejím okolí každý týden pravidelné oddílové či družinové schůzky. Klubovny se díky tomu stávají nedílnou součástí naší výchovy. Každý oddíl našeho střediska tak má svůj vlastní prostor, o který se v klubovně pravidelně stará.

Mimo pravidelné oddílové schůzky našich skautských oddílů je klubovna využívána našimi rovery nebo členy střediska pro menší schůzky, porady a jiné aktivity.

Momentálně jsme na hranici možností našeho prostoru klubovny, který je využíván zhruba následovně: od pondělí do pátku průměrně 3 hodiny denně a každý den klubovnu průměrně navštíví okolo 40 pražských dětí a mládeže do 26 let.